วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559

เพลงชาติไทย แปลภาษาอังกฤษ (Thai national anthem)

แปลเพลงชาติไทย ( Thai national anthem)
หลายคนอาจจะเคยฟังแต่เนื้อร้องเพลงชาติภาษาไทยซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นหูเวอร์ชั่นปกติมาแล้ว แต่ถ้าเรามาลองแปลเป็นภาษาอังกฤษและขับร้องออกมาเป็นภาษาอังกฤษละ เป็นยังไง!! ไปดูกันครับ

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
Thailand unites Thai people with flesh and blood.

เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน
It is land of Thailand belongs to the Thais.

อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
Long maintained its independence.

ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี
Because the Thais unite together.

ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด
Thais are peace-loving, but do not fear to fight.

เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
They will never let anyone threaten their sovereignty.

สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
Sacrificing every drop of their blood for the nation.

เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย
Hail the nation of Thailand, long last the victory, Hurrah.[ Cheers]

ทำนอง: พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร)
คำร้อง: พันเอก หลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์)
เรียบเรียงบทความใหม่โดย http://ร้องเพลงชาติไทย.blogspot.com

Ads Inside Post