วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559

ประวัติ 3 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแต่งเพลงชาติไทย

พระเจนดุริยางค์


ภาพพระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร)
    พระเจนดุริยางค์ หรือ ปิติ วาทยะกร  เกิดเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2426 นามเดิมของท่านคือ Peter Feit ( ปีเตอร์ ไฟท์ ) กำเนิดที่ตำบลบ้านทวาย อำเภอบ้านทวาย จังหวัดพระนครฯ บิดาเป็นชาวเยอรมันชื่อ Jacob Feit ( จาคอบ ไฟท์ ) มารดาเป็นชาวไทยเชื้อสายมอญชื่อ นางทองอยู่

    พระเจนดุริยางค์ เริ่มเข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก เมื่อปี พ.ศ. 2433 และได้จบการศึกษาหลักสูตรภาษาฝรั่งเศษและภาษาอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. 2433 จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2444 ภายหลังได้สำเร็จการศึกษาจึงได้สมัครเป็นครูที่โรงเรียนอัสสัมชัญและภายหลังประมาน 2 ปี หรือในช่วงปี พ.ศ. 2446 จึงเข้ารับราชการในกรมรถไฟหลวง

    เมื่อปี พ.ศ. 2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้โอนพระเจนดุริยางค์มาเป็นครูในกรมมหรสพ ซึ่งต่อมาได้โอนมาอยู่กรมศิลปากร ในตำแหน่งครูวงเครื่องสายฝรั่งหลวง และทำหน้าที่เป็นผู้สอนวิชาดนตรีสากลให้กับสามัคยาจารยสมาคมและผลักดันให้วิชาขับร้องเป็นวิชาเลือกในการสอบเลื่อนวิทยฐานะทั้งชุดของครูประถมและครูมัธยม

ตัวอย่างผลงานที่โดดเด่นของพระเจนดุริยางค์
 • ประพันธ์ทำนองเพลงชาติไทย
 • ริเริ่มสร้าง เพลงไทยประสานเสียง สำหรับการบรรเลงเพลงไทยด้วยเครื่องดุริยางค์สากล โดยเคาะระนาดเทียบเสียงโน๊ตสากลทุกตัว เพื่อให้เสียงตรงกับต้นฉบับเพลงไทยเดิม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเพลงไทยเดิมที่บรรเลงด้วยวงดุริยางค์สากล กรมศิลปกร
 • ประพันธ์เพลงไทยประสานเสียงประกอบภาพยนตร์ เรื่อง พระเจ้าช้างเผือก บทและอำนวยการสร้างโดย นายปรีดี พนมยงค์ , บ้านไร่นาเรา ของกองภาพยนตร์กองทัพอากาศ ทุ่งมหาเมฆ
 • เรียบเรียงทำนองเพลงไทยประสานเสียง ได้แก่ ต้นบรเทศ , แขกเชิญเจ้า , ปฐม , ขับไม้บัณเฑาะว์ , พม่าประเทศ ฯลฯ รวมทั้งเพลงประกอบการเเสดง และละครเวที
 • เรียบเรียงตำราวิชาดนตรีสากลเป็นภาษาไทย เช่น ทฤษฎีการดนตรีเบื้องต้น , การประสานเสียงเบื้องต้น , ตำราประสานเสียง 3 เล่มจบ
พระเจนดุริยางค์ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2511 ( อายุ 85 ปี 5 เดือน)


**********************************************************

ขุนวิจิตรมาตรา    ขุนวิจิตรมาตรา หรือ สง่า กาญจนาคพันธุ์ เกิดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2440 เป็นบุตรชายคนเดียวของบิดามารดา บิดาชื่อ ขุนสารการ (ทองดี) และมารดาชื่อ พับ ขุนสารการ มีอาชีพรับราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทยและเป็นผู้พิพากษา

ขุนวิจิตรมาตรา สมรสกับ นางสาววิเชียร อภิวัฒน์ มีบุตร-ธิดา รวม 7 ท่าน คือ
 • นายโสภณ  กาญจนาคพันธุ์
 • นายโสภิณ  กาญจนาคพันธุ์
 • นางโสภา  เปี่ยมพงศ์สานต์ ( ภรรยา นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ )
 • นายชาญ   กาญจนาคพันธุ์
 • นายดิเรก   กาญจนาคพันธุ์
 • นางสีแพร  จริตงาม ( ภรรยา เรืออากาศเอกสงวน จริตงาม )
 • ร้อยตรีเอก  กาญจนาคพันธุ์
    ขุนวิจิตรมาตรา จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วเข้ารับราชการเป็นล่ามภาษาอังกฤษในกรมแผนที่ กระทรวงกลาโหม เมื่อปี พ.ศ. 2463 ต่อมาในปี พ.ศ. 2467 ได้รับการโอนย้ายไปรับราชการในกระทรวงพาณิชย์ จนเกษียณอายุในตำแหน่งหัวหน้ากองมาตราชั่งตวงวัดเมื่อปี พ.ศ. 2500

    ท่านเริ่มชีวิตนักประพันธ์ด้วยการเขียน บทละครร้อง ตั้งแต่อายุ 20 ปี หลังจากนั้นก็ได้ทำงานเขียนประเภท นิยาย สารคดี การประพันธ์เพลง หรือแม้แต่งานทางด้านภาพยนตร์

ตัวอย่างผลงานที่โดดเด่นของ ขุนวิจิตรมาตรา

 • ผลงานด้านการประพันธ์ เช่น ประพันธ์คำร้องของเพลงชาติไทยฉบับแรกของสยาม ฉบับชั่วคราว (7 วัน) เมื่อปี พ.ศ. 2475 และได้แก้ไขเพิ่มเติมสำหรับเข้าประกวดเพลงชาติฉบับราชการในปี พ.ศ. 2476 เป็นต้น
 • ผลงานด้านภาพยนตร์ เช่น รบระหว่างรัก (2474) กำกับ/เรื่อง (หนังเงียบ) , หลงทาง (2475) กำกับ/เรื่องและเพลง , ท้าวกกขนาก (2475) กำกับ/เรื่อง (หนังเงียบ) เป็นต้น
 • ผลงานด้านละครไทย เช่น ศรอนงค์ (เรื่องและเพลง ละครเวทีคณะของพระนางเธอลักษมีลาวัณ ช่วงสงครามมหาเอเซียบูรพา ศาลาเฉลิมกรุง พ.ศ. 2486) เป็นต้น
 • ผลงานด้านหนังสือ เช่น สำนวนไทย, 80 ปี ในชีวิตข้าพเจ้า, ภูมิศาสตร์สุนทรภู่, คอคิดขอเขียน เป็นต้น

ขุนวิจิตรมาตรา ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 ( อายุ 83 ปี )


**********************************************************

ฉันท์  ขำวิไล    ฉันท์  ขำวิไล  เกิดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2447 เริ่มการเขียนหนังสือตั้งแต่บวชพระขณะที่จำพรรษาอยู่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ หนังสือเล่มแรกที่เขียนว่าด้วย วิธีบวก ลบ คูณ หาร ต่อมาได้แต่งเรื่อง นิราศลาสิกขา ,  ตำราฉันทศาสตร์ , ตำนานนิราศ , กาพย์เห่เรือ นิราศฉันทโสภณ และกลอนกำศรวลวังหลัง โดยเฉพาะกลอนเรื่องนิราศลาสิกขา เป็นที่พอพระทัยของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพมากถึงกับทรงเรียกให้เข้าเฝ้า และยังเป็นนักเขียนชาวไทย ผู้ประพันธ์ " ป้ากะปู่กู้อีจู้ " ซึ่งเป็นบทเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาในยุคแรกๆ และบทเพลงสำหรับเด็ก

ตัวอย่างผลงานที่โดดเด่นของ ฉันท์ ขำวิไล

 • เพลงชาติสยาม เนื้อร้องโดย " ฉันท์ ขำวิไล " เป็นเนื้อร้องชนะเลิศการประกวดและให้ร้องต่อจากเนื้อร้องท่อนจบของขุนวิจิตรมาตรา และได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาในปี พ.ศ. 2477 ถือเป็นเนื้อร้องเพลงชาติฉบับทางการฉบับแรกของสยาม
 • วิธีบวก ลบ คูณ หาร
 • กลอน นิราศลาสิกขา
 • กลอน กำศรวลวังหลัง
 • กาพย์เห่เรือเรื่อง นิราศฉันทโสภณ
 • ตำราฉันทศาสตร์
 • 100 ปีของสุนทรภู่ แต่งเมื่อปี พ.ศ. 2498
 • ประชุมนิราศสุนทรภู่ แต่งเมื่อปี พ.ศ. 2499
 • แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม1 ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ฯลฯ

ฉันท์ ขำวิไล ถึงเเก่กรรมเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2533 ( อายุ 86 ปี )


บทความนี้เขียนและเรียบเรียงใหม่โดย http://ร้องเพลงชาติไทย.blogspot.com/
สามารถนำบทความนี้ไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาติ แต่ให้อ้างอิงกลับมาที่นี่ จะเป็นพระคุณยิ่ง
บทความนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙ 

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2559

กลอนเพลงชาติไทย

กลอนเพลงชาติไทย
ธงชาติไทย ไกวกวัด สะบัดพลิ้ว             แลริ้วๆสลับงามเป็นสามสี
ผ้าผืนน้อยบางเบาเพียงเท่านี้                       แต่เป็นที่รวมชีวิตและจิตใจ
       ชนรุ่นเยาว์ ยืนเรียบระเบียบแถว           ดวงตาแน่วนิ่งตรง ธงไสว
ประเทศไทย รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย            ฟังคราใดเลือดซ่านพล่านทั้งทรวง
       ผืนแผ่นดินถิ่นนี้ที่พำนัก                      เราแสนรักและแสนจะแหนหวง
แผ่นดินไทย ไทยต้องครองทั้งปวง               ชีพไม่ร่วงใครอย่าล้ำมาย่ำยี
       เธอร้องเพลงชาติไทยมั่นใจเหลือ           พลีชีพเพื่อชาติที่รักสมศักดิ์ศรี
เพลงกระหึ่มก้องฟ้าก้องธาตรี                    แม้นไพรีได้ฟังยังถอนใจ
       แต่สิ่งหนึ่งซึ่งไทยร้าวใจเหลือ                คือเลือดเนื้อเป็นหนอนคอยบ่อนไส้
บ้างหากินบนน้ำตาประชาไทย                   บ้างฝักใฝ่ลัทธิชั่วน่ากลัวเกรง
       ทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วง                    แต่หวั่นทรวงศึกใกล้ไล่ข่มเหง
ถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเอง                         จะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง


กลอนเพลงชาติไทยขับร้องโดย นาย สงกรานต์ มหากาฬ


ที่มา หนังสือดอกไม้ใกล้หมอน
ของ นภาลัย ฤกษ์ชนะ(สุวรรณธาดา)

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559

เพลงชาติไทย แปลภาษาอังกฤษ (Thai national anthem)

แปลเพลงชาติไทย ( Thai national anthem)
หลายคนอาจจะเคยฟังแต่เนื้อร้องเพลงชาติภาษาไทยซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นหูเวอร์ชั่นปกติมาแล้ว แต่ถ้าเรามาลองแปลเป็นภาษาอังกฤษและขับร้องออกมาเป็นภาษาอังกฤษละ เป็นยังไง!! ไปดูกันครับ

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
Thailand unites Thai people with flesh and blood.

เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน
It is land of Thailand belongs to the Thais.

อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
Long maintained its independence.

ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี
Because the Thais unite together.

ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด
Thais are peace-loving, but do not fear to fight.

เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
They will never let anyone threaten their sovereignty.

สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
Sacrificing every drop of their blood for the nation.

เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย
Hail the nation of Thailand, long last the victory, Hurrah.[ Cheers]

ทำนอง: พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร)
คำร้อง: พันเอก หลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์)
เรียบเรียงบทความใหม่โดย http://ร้องเพลงชาติไทย.blogspot.com

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การเกิดของเพลงชาติ


เพลงชาติมีที่มาได้ 3 ลักษณะ ดังนี้
1.เพลงชาติเกิดจากเพลงที่ประชาชนนิยม: เพลงชาติประเภทนี้เกิดจากเพลงที่คนนิยมร้องทั่วไปไปในทุกโอกาส เป็นเพลงที่ประชาชนมีความศรัทธานิยมชมชอบ เช่น เพลงก็อดเซฟเดอะควีน (God Save The Queen) ของสหราชอาณาจักร เพลง Land der Berge, Land am Strome ของประเทศออสเตรีย เป็นต้น
2.เพลงชาติเกิดจากความกดดันทางการเมือง : โดยเหตุที่เพลงเป็นเครื่องมือประกอบกิจกรรมทางการเมืองมาตลอด เพลงชาติประเภทนี้จึงเกิดขึ้นจากการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงทางการปกครองและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เช่น เพลงลามาร์แซแยส (La Marseillaise) ของประเทศฝรั่งเศส เพลงชาติไทยของประเทศไทย ฯลฯ
3.เพลงชาติที่เกิดขึ้นโดยลัทธิชาตินิยม : เพลงชาติประเภทนี้เริ่มเกิดขึ้นในยุคโรแมนติก โดยคีตกวีชาวรัสเซียชื่อ ไมเคิล อิแวนโนวิช กลินกา ได้ประพันธ์เพลงเกี่ยวกับการต่อสู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออุปรากรเรื่อง "A Life for the Tzar" เพื่อปลุกเร้าให้ชาวรัสเซียเกิดความรักชาติ อันเนื่องจากขณะนั้นรัสเซียถูกรุกรานโดยชาวโปล บทเพลงเหล่านี้ได้กระตุ้นให้กลุ่มคนต่าง ๆ เกิดความคิดชาตินิยมที่จะใช้เพลงชาติเป็นเครื่องหมายแบ่งแยกดินแดน ศาสนา เชื้อชาติ และผลประโยชน์ออกจากกัน แนวคิดดังกล่าวนี้ได้แผ่ขยายไปยังยังกลุ่มเชื้อชาติต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง และเกิดบทเพลงปลุกเร้าให้เกิดความรักชาติขึ้นจำนวนมากจากคีตกวีต่าง ๆ ทั้งนี้ งานเพลงหลายชิ้นไม่ได้เป็นเพลงชาติโดยตรง แต่ก็กระตุ้นให้เกิดความคิดรักชาติตามลัทธิชาตินิยม และทำให้กลุ่มนักการปกครองทั้งหลายสนใจที่จะมีเพลงประจำชาติเฉพาะขึ้นมาเป็นของคนไทย
ที่มาจาก wikipedia

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เพลงชาติ หมายถึงอะไร? เรามีคำตอบ!

ภาพธงชาติไทย

เพลงชาติ หมายถึง บทเพลงที่ประพันธ์ขึ้น เพื่อปลุกเร้าให้ระลึกถึงหรือสรรเสริญประวัติศาสตร์ชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ หรือการต่อสู้ของคนในชาติ โดยได้รับการยอมรับจากรัฐบาลของชาตินั้นๆอย่างเป็นทางการ หรือการตกลงร่วมกันของคนในชาติว่า เพลงดังกล่าวเป็นเพลงประจำชาติของตน ในหนังสือเพลงชาติ โดย สุกรี เจริญสุข ได้กล่าวถึงความหมายของเพลงชาติไว้ 4ประการ คือ 1.เพลงชาติสามารถแสดงถึงความเป็นชาติของประชาชนในชาตินั้นๆได้ 2.เพลงชาติสามารถแสดงถึงฐานะทางการเมืองว่าเป็นประเทศที่มีเอกราช ไม่ขึ้นแก่ใคร 3.เพลงชาติเป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายประจำชาติ 4.เพลงชาติเป็นกลิ่นไอทางศิลปวัฒนธรรมของประชาชนในกลุ่มชนชาตินั้นๆ

เรียบเรียงใหม่โดย http://ร้องเพลงชาติไทย.blogspot.com/

ทำไมถึงต้องเคารพธงชาติเวลา 8 โมงเช้าและ 6 โมงเย็น ??

เครารพธงชาติ
   การเคารพธงชาติวันละสองเวลา คือตอนแปดโมงเช้าและหกโมงเย็น เป็นหนึ่งในการรณรงค์เพื่อรัฐนิยม สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี แต่พอสิ้นยุครัฐนิยม ธรรมเนียมนี้ก็ซาๆไป

   ต่อมาเมื่อคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินเข้ายึดอำนาจเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ และมีการตั้งรัฐบาลในเวลาต่อมา โดยมี นายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลลงมติเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้กำหนดเวลาชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาเวลา ๐๘.๐๐ น. และเชิญธงลงจากเสาเวลา ๑๘.๐๐ น. และเชิญชวนให้ข้าราชการหยุดยืนเคารพธงชาติในเวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อเป็นตัวอย่างอันดีแก่ประชาชนทั่วไป

  โดย ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องระเบียบการชักธงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๑๙

   หลังจากระเบียบนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตามสี่แยกต่าง ๆ จะมีผู้นำเครื่องขยายเสียงไปติดตั้ง และเปิดรับฟังการเทียบเวลาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทุกเวลาแปดโมงเช้าและหกโมงเย็น ผู้ที่ได้ยินได้ฟังเพลงต่างก็จะหยุดยืนแสดงความเคารพธงชาติ จนแม้รถที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ก็จะหยุดแสดงความเคารพเช่นกัน

เข้าใจว่าการออกอากาศเพลงชาติไทยทางโทรทัศน์ตอนหกโมงเย็นพร้อมกันทุกช่อง ก็คงเริ่มขึ้นในช่วงเวลานี้

เรียบเรียงใหม่โดย http://ร้องเพลงชาติไทย.blogspot.com

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เพลงชาติไทย พ.ศ. 2482 - ปัจจุบัน ตอนที่ 4 (จบ)

สำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉะบับที่ ๖ เรื่อง ทำนองและเนื้อร้องเพลงชาติ ลงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๘๒

ในปี พ.ศ. 2482 "ประเทศสยาม" ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ประเทศไทย" รัฐบาลจึงได้จัดประกวดเนื้อร้องเพลงชาติไทยใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศ โดยกำหนดเงื่อนไขยังคงใช้ทำนองของพระเจนดุริยางค์อยู่เช่นเดิม แต่กำหนดให้มีเนื้อร้องความยาวเพียง 8 วรรคเท่านั้น และปรากฏคำว่า "ไทย" ซึ่งเป็นชื่อประเทศอยู่ในเพลงด้วย ผลการประกวดปรากฏว่าเนื้อร้องของพันเอกหลวงสารานุประพันธ์ ซึ่งส่งประกวดในนามกองทัพบกได้รับรางวัลชนะเลิศ รัฐบาลไทยจึงได้ประกาศรับรองให้ใช้เป็นเนื้อร้องเพลงชาติไทย โดยแก้ไขคำร้องจากต้นฉบับที่ส่งประกวดเล็กน้อย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2482 และใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

เนื้อร้องของหลวงสารานุประพันธ์ ซึ่งส่งประกวดในนามกองทัพบกไทยก่อนแก้ไขเป็นฉบับทางการมีดังนี้ (สำหรับเนื้อร้องฉบับประกาศใช้จริง ดูได้ในหัวข้อ เนื้อเพลง)

   ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย    เป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัย ชโย
การประกวดเพลงชาติครั้งนี้ได้ปรากฏหลักฐานว่ามีกวีและผู้มีชื่อเสียงในทางการประพันธ์เพลงหลายท่าน เช่น เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี แก้ว อัจฉริยะกุล ชิต บุรทัต เป็นต้น ซึ่งรวมถึงผู้ประพันธ์เนื้อเพลงชาติสองฉบับแรก (ขุนวิจิตรมาตรา และฉันท์ ขำวิไล) ได้ส่งเนื้อร้องของตนเองเข้าประกวดด้วย แต่ปรากฏว่าไม่ผ่านการตัดสินครั้งนั้น เฉพาะเนื้อร้องที่ขุนวิจิตรมาตราแต่งใหม่นั้น ปรากฏว่ามีการใช้คำว่า "ไทย" ถึง 12 ครั้ง

Ads Inside Post