วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ประวัติความเป็นมาเพลงชาติไทย การเปลี่ยนแปลงการปกครองถือกำเนิดเพลงชาติไทย (ฉบับต้องห้าม)

ประวัติความเป็นมาเพลงชาติไทย (ภาพใหญ่คลิ๊กขยาย)

การถือกำเนิดเพลงชาติไทยมีขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๕ โดยมีหลักฐานยืนยันอยู่ในรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๖ หน้า ๕๐๓ (ย่อหน้าสุดท้ายของหน้า ... นายชุณห์) - หน้า ๕๐๕

ประวัติความเป็นมาเพลงชาติไทย (ภาพใหญ่คลิ๊กขยาย)
ประวัติความเป็นมาเพลงชาติไทย (ภาพใหญ่คลิ๊กขยาย)
ประวัติความเป็นมาเพลงชาติไทย (ภาพใหญ่คลิ๊กขยาย)
ประวัติความเป็นมาเพลงชาติไทย (ภาพใหญ่คลิ๊กขยาย)

เนื้อร้องเพลงชาติสยาม ฉบับแรก (ไม่ใช่ฉบับทางการ) ประพันธ์โดย ขุนวิจิตรมาตรา ในปีพ.ศ. ๒๔๗๕ ซึ่งมีการห้ามใช้เนื้อร้องนี้เป็นเพลงชาติ­สยาม เพราะมีคำว่า "ยึดอำนาจ" อยู่ในบทร้อง โดยปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในผลการประชุมสภาผ­ู้แทนราษฎร์ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๗๖ หน้า ๕๐๓ มีการระบุชัดเจนว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการได้สั่งห้ามน­ักเรียนร้องเพลงชาติ เพราะมีคำว่า "ยึดอำนาจ" เห็นว่าเป็นคำแสลง ส่วนผู้ประพันธ์ทำนองเพลงชาติสยาม คือพระเจนดุริยางค์ และทำนองเพลงชาติสยามนี้ก็ยังคงใช้ทำนองเด­ิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงทำนองเพลงชาติไทย­ทุกวันนี้

เนื้อร้องที่ขุนวิจิตรมาตราประพันธ์เริ่มแ­รกสุด ก่อนที่จะมีการแก้ไขเมื่อมีการประกวดเนื้อ­เพลงชาติฉบับราชการ ใน พ.ศ. ๒๔๗๖ มีดังนี้:---------------------------------------------------------------
แผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทอง
ไทยเข้าครองตั้งประเทศเขตต์แดนสง่า
สืบชาติไทยดึกดำบรรพ์บุราณลงมา
ร่วมรักษาเอกราษฎร์ชนชาติไทย
บางสมัยศัตรูจู่มารบ
ไทยสมทบสวนทัพเข้าขับไล่
ตะลุยเลือดหมายมุ่งผดุงผะไท
สยามสมัยบุราณรอดตลอดมา

อันดินแดนสยามคือว่าเนื้อของเชื้อไทย
น้ำรินไหลคือว่าเลือดของเชื้อข้า
เอกราษฎร์คือกระดูกที่เราบูชา
เราจะสามัคคีร่วมมีใจ
ยึดอำนาจกุมสิทธิ์อิสสระเสรี
ใครย่ำยีเราจะไม่ละให้
เอาเลือดล้างให้สิ้นแผ่นดินของไทย
สถาปนาสยามให้เทิดชัยไชโย
---------------------------------------------------------------

ขอขอบคุณ อาจารย์อานันท์ นาคคง และคุณนวลอนงค์ นาคคง สำหรับการเอื้อเฟื้อร้องประสานเสียงเพลงชาติสยาม เนื้อร้องฉบับแรก (ฉบับที่ไม่เป็นทางการ) นี้

Ads Inside Post